RSS feed

Categorie archief: Dieren

* TIME IS HONEY *

Geplaatst op

DE HONINGBANK – als er maar geen honingzakkenvullers zijn!

Print

bijtje

Ik kan er niet meer BIJ…..

smiley_beeingsmiley_beeingsmiley_beeing

Dode hommels

Geplaatst op

Lopend door de wei op weg naar de vlinderstruiken zie ik bloeiende kleine kaardebollen met daarop en daaromheen hommels….

Sommige zijn vreemd traag. Anderen lijken dood op de kaardebolletjes te zitten.

Let ik er nu meer op?

Was dit anders ook zo?

Is mijn hommelblik anders of is het werkelijk anders?

Aan alles twijfel ik.

Zekerheden bestaan niet, dat is zeker.

En zou het weer lukken hier te bloggen?

opgebaarde hommel

~ ZOMAAR ~

Geplaatst op

De tuin is zo droog, ik word er helemaal niet goed van. Er staat nu een sproeiertje in het hoekje van de verdorrende roze ooievaarsbekjes. Op het Noorden staat alles er nog fris en pront bij.

Gesignaleerd: een paartje grauwe vliegenvangers en in de namiddag was er een boomklevertje.

Ben nog steeds op rauwkostdieet en het komt me de neus uit. Heb de middag alweer ingeruild voor een paar boterhammen. Het is zoveel werk en ik ben de laatste tijd wat misselijk (oh jee) 🙂

Dit was een niemandalletje uit het Hunzedalletje….

Panorama hunzedal

Foto: afgelopen zondag gemaakt vanaf de Hondsrug Gieten…en daar ver weg in de diepte wonen we…..

Hij op zijn sportfiets en ik op de Bries.

^ ^ DUKE ^ ^

Geplaatst op

 

 

Duke Tjoeketjoekedjoeke….duke…..

Zou het lukken met jou morgen?

Speel je mooi piano?

 

 

GEBOREN OP 14 JANUARI

Geplaatst op

'jij bent geboren op de warmste dag van het jaar

en je broer op de koudste dag'…..zei mijn moeder

Louis_annet

14 januari

DE DAG VAN DE INTEGREERDER

De geharde individuen op deze dag geboren houden zich bezig met het coxf6rdineren en integreren van de veelzijdige aspecten van hun werk. Doordat ze het grote beeld kunnen zien op een buitengewoon organische manier, onderscheiden ze zich van mensen die blijven steken in details. Ze zijn in staat om van de draden van het leven iets zinvols te weven. Ze aarzelen niet gevolg te geven aan wat volgens hen de juiste manier van handelen is, zelfs als ze daarmee indruisen tegen de regels van de samenleving. Ze zijn zich dan terdege bewust van mogelijke beloningen zowel als van de repercussies van hun acties.

Gevaar schijnt 14-januari-mensen, die niet bang zijn om op het scherp van de snede te leven, aan te trekken. Opwinding hebben ze niet nodig om zichzelf te stimuleren – het is eerder een bijproduct van hun intense betrokkenheid. Sommige 14-januari-mensen zien riskante situaties als een kans om het onmogelijke te overwinnen, of te sterven in de strijd daarvoor. Velen van hen zijn zich bewust van hun macht, maar stellen deze niettemin herhaaldelijk op de proef met hindernissen en obstakels, en al wat of iedereen die hen mogelijk frustreert. Dit mogen dan dominante types zijn, ze hebben weinig belangstelling voor werkelijk regeren. Hoewel ze duidelijke leiderskwaliteiten bezitten, kan dit talent ongebruikt blijven als ze van mening zijn dat de verantwoordelijkheden hun te veel in de weg staan.

Het is vrijwel ondenkbaar dat 14-januari-mensen van gedachten veranderen als hun besluit eenmaal vaststaat. Ze kunnen koppig zijn als geen ander, vooral als er emoties of gevoelens meespelen. Ze vervullen onverbiddelijk en zonder meer datgene wat ze zien als hun plicht. Maar zelfs als ze rotsvast geloven in een gezamenlijk doel, behouden ze zich het recht voor om onafhankelijk te handelen; ze hechten boven alles grote waarde aan persoonlijke vrijheid en zijn zo nodig bereid daarvoor hun leven op het spel te zetten in plaats van onder druk te capituleren.

Het is onafwendbaar dat 14-januari-mensen betrokken raken bij maatschappelijke of universele aangelegenheden. Daardoor kan hun privé-leven moeilijk en stormachtig verlopen. Partners, familieleden en vrienden moeten bijzonder trouw en begripsvol zijn om het, door dik en dun, met hen uit te houden. Wat de zaak nog verergert, is dat ze hun naasten negeren en verwaarlozen als ze in beslag worden genomen door een verhitte strijd om het bestaan.

Op 14 januari geborenen kunnen in ernstige moeilijkheden raken wanneer ze alles verliezen in een grote campagne of door te gokken, en dan ontdekken, als ze om hulp vragen, dat ze er alleen voor staan. Ze moeten dus meer aandacht besteden aan persoonlijke en sociale aangelegenheden als ze zich willen verzekeren van de steun van anderen. De wijsheid leren inzien van het delen en geven en nemen is cruciaal voor hen, meer nog vanuit pragmatisch dan vanuit altruxefstisch oogpunt.

GEZONDHEID
Deze mensen lijden vaak aan hoofdpijn, maagzweren, slapeloosheid en andere stressgerelateerde symptomen doordat ze te veel van zichzelf eisen. De risico's die ze nemen kunnen tot brokken leiden. Ze moeten dus leren hun agressieve en confronterende neigingen in de hand te houden. Sommige 14januari-mensen zien letsel als een obstakel dat overwonnen dient te worden. Op deze dag geborenen moeten leren zich te ontspannen aan tafel en te genieten van een liefst zo groot mogelijke scala van culinaire lekkernijen. Hetzelfde geldt voor opwinding en passie in seks, waarvoor ook sensualiteit en een liefdevolle sfeer nodig zijn. Gematigde lichaamsbeweging is prima, liefst van sociale aard.

ADVIES
Eer en oneer gelden niet alleen voor jou. Wees je bewust van sociale waarden en de gevoelens van anderen – leer de waarde van het compromis. Laat geen verwonding of onrechtvaardigheid je hart verharden. Accepteer je eigen zwakheden en kwetsbaarheid.

Sterke kanten
ONTEMBAAR, MOEDIG, GEORGANISEERD

Zwakke kanten
HARD, ONVERZETTELIJK

MEDITATIE

In het schaakspel kunnen kleine zetten de weg vrijmaken voor grote

lonely

Hij die al 32 jaar niet hier is geweest

(De week van de dominantie 10-16 januari)

tekst uit het boek der boeken 'Het mysterie van je geboortedag' door Gary Goldschneider xa9

~ ~ KLAAGZANG ~ ~

Geplaatst op

Mam Dat je dacht dat het van hier kwam maar dat kwam het niet. Het kwam van daar, uit dat gat, dat gat in de grond. Waar je je mee bezig hield en het nooit verdween. Zo stevig in alles en zo gezond. Nou ja wat dik maar dat kon toch ook niet uitblijven. En het rook aan je. Klampte zich vast aan je rok. Het moest toch ook zo zijn. Gefileerd en wel. De klapzucht achterna, de voorheid, de nastonde en helemaal naakt. Naakt in zijn fladderhemd. De weeggidsen hadden gezegd dat het daarom ging. Maar ach alles was te laat. Ondanks alle verzoeken. De brederie walmde nog na. De schalmei speelde uit zichzelf. Knoedels en boedels in het reine. Het zuivere, het kristal. Het laat geen sporen na.

Ik heb het altijd al voorvoeld. Het heeft de tijd ingehaald. De trein was op tijd. De lucht zuchtte. De aarde vibreerde. Niet zo groot. Hou het klein. Dicht bij jezelf.

Mam?

Waarom is het zo gegaan zoals het ging?

Ze hebben je voordood benoemd.

Annet Lemaire xa9

kunst: Sascalia

Colin Blunstone/The Alan Parson Project