RSS feed

Categorie archief: Nieuws

! NIET DE GANS MAAR DE MENS VREET DE HELE AARDE KAAL !

Geplaatst op

MAAR WIE MOET ER VOOR BOETEN: de onschuldige gans!

WE VERPLAATSEN HET PROBLEEM VAN TEVEEL NAAR DE GANS IPV NAAR ONSZELF TE KIJKEN!

DE MENS IS DE DOMME GANS!

 

Ganzen

Er worden 100.000 ganzen geschoten of vergast. Sommige soorten zullen worden uitgeroeid. Amen….

BLOEMLEZING (2)

Geplaatst op

 

Collage bloemen 17 mei 2011

 

 

het klaverkatje, ronde tafel, roggesneetje, dampend malskruid, mospiepers, lager walstro, rinkelmunten, GulGijs, karkasbrood, nimmerbloei, rendierham, vogeltje op 't bankje, krikkend valkruid, nagelriemgras, rood brut, stormoptil, tederkruid, hoffelijkheidjes

(vervolg op bloemlezing deel 1 *klik*)

(het blomke in het midden is een orchidee en rechts is de gele lis vanuit het stroomdal van de Drentse Aa, de andere bloempjes zijn hier uit de tuin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* NIET ALLE TWEELINGEN ZIJN HETZELFDE *

Geplaatst op

Mijn Steenbokmoeder had geen hobbies en wilde graag een kind, een meisje. En dat werd ik, ik was de hobby van mijn moeder. Tijdens het opgroeien verbaasde ze zich over het grote verschil tussen mijn tien jaar oudere broer en ik. Ze kocht twee astrologieboekjes van een indertijd als goed bekend staande astroloog Rico Bulthuis. Rond m'n dertiende las ik deze boekjes over de Tweeling en Steenbok. Astrologie werd voor mij de basis van mensenkennis. Ik ben bijna op twee juni geboren. Wanneer je het sublieme boek van Gary Goldschneider te pakken kunt krijgen kijk dan ook op de bladzij ernaast of ervoor als je 's avonds laat of vlak na je geboortedag het levenslicht zag of de maneschijn. De beschrijving van de tweede juni klopt ook heel goed maar ik hou het hierbij maar bij de eerste juni.

1 JUNI

Tweelingen

DEDAG VAN DE TRENDGEVOELIGE

Vaakstaan 1 juni-mensen zelf in de belangstelling of zijn zegexefnteresseerd in de laatste modes of trends. Inmaatschappelijke zin gaat het hier dus om zien of gezien worden. Ookzijn deze mensen vaak gexefnteresseerd in geschiedenis, en deinvloed daarvan op het heden. Ze stoppen al hun energie in datgenewat het meest up-to-date is, zoals: kleding, boeken, en allerleivormen van kunst.

Ditbetekent niet dat 1 juni-mensen oversociaal zijn. Ze kunnen extravertoverkomen en in zeldzame gevallen exhibitionistisch, maar achter dezeuiterlijke houding schuilen vaak isolement en eenzaamheid. Daarom ishet voor anderen soms moeilijk deze bijzondere mensen goed te lerenkennen, ook al denken ze dat dat voor hen geen probleem is. Op 1 junigeborenen zijn meesters in het verbergen, niet alleen van hungevoelens maar ook van hun behoeften. Deze mensen laten maar weinigentoe tot hun privé-wereld.

Zowelmannen als vrouwen geboren op deze dag zijn zelden zonder partner,omdat ze niet graag alleen zijn. Om eenzaamheid te vermijden gooien1-juni-mensen zich op allerlei sociale activiteiten en vergaren zeeen hele schare vrienden en kennissen om zich heen.

 

Zeldenzullen 1 juni-mensen toegeven dat ze iets niet weten. Ze zijn ertrots op dat ze op de hoogte zijn van allerlei zaken, hoewel hunspecifieke kennis soms niet erg diep gaat, maar ze doen van alles omzo veel mogelijk kennis te vergaren van de gebieden waardoor ze hetmeest geobsedeerd zijn. Dit hoeft niet direct een academische studiete zijn, maar kan bijvoorbeeld ook sportfiguren of stripboekenbetreffen.

 

Dezemensen hebben doorgaans een talenknobbel en zijn vaak goed met hunhanden, maar daarnaast taxeren ze mensen en vooral hun noden enbehoeften ook vaak uitstekend. Vandaar dat het uitstekende verkoperszijn, want ze voelen ogenblikkelijk wie hun potentiële klantenzijn. Tevens zouden het prima detectives kunnen zijn als ze tenminstehet uithoudingsvermogen en geduld hadden om tegen de verveling en hetlange wachten te kunnen die dit moeilijke beroep vereist. Hetverbeteren van hun concentratievermogen, dat vaak minder goedontwikkeld is en leren zichzelf te amuseren zonder stimuli vanbuitenaf, zijn van cruciaal belang voor de groei van hunpersoonlijkheid.

 

Opdeze dag geborenen hebben een gevoel voor wat iets waard is, zekunnen ook uitstekend winkelen en zijn goed in het omgaan met geld.Helaas hebben ze vaak grote moeite om hun creativiteit te uiten.Zelfvertrouwen is dan ook essentieel voor hun ontwikkeling, zonderdat verschrompelt zelfs imitatieve creativiteit. Op een bepaald puntin hun leven zullen deze mensen de moed op moeten brengen om diepvanbinnen bij zichzelf te raden te gaan; als ze hun werkelijke ikhebben ontdekt en erachter zijn wat ze willen, blijft hun nietsanders over dan hun dromen waar te maken, wat de maatschappij, hunouders of vrienden er ook van mogen denken.

 

GEZONDHEID

Op Ijuni geborenen houden er vreemde ideeën op na over ziektes enkwalen, maar besteden doorgaans geen aandacht aan die van zichzelf.Zij wantrouwen dokters en denken dat ze vanzelf wel weer beterworden. Een goede adviseur of psycholoog zou hun bijzonder behulpzaamkunnen zijn bij het proces van zelfrealisatie, hoewel ze daar meestalmet een boog omheen lopen onder het mom: zolang het nog werkt kun jeer beter vanaf blijven. Mensen die op deze dag geboren werden, kunnenenorm kieskeurig zijn wat eten betreft. Vanwege hun goede eetlustkunnen ze zich beter niet inlaten met beperkende trends en diëtenwaar ze zich vaak toe aangetrokken voelen, en zich houden aan eengevarieerd eetpatroon.

ADVIES

Legmaatschappelijke normen en wat- van je wordt verwacht naast je neer.Accepteer jezelf zoals je bent. Ontdek je sterke kanten en doe eriets mee, zelfs als je wordt tegengewerkt.

 

Sterkekanten

VISUELEOPMERKINGSGAVE, SLIM, VROLIJK

Zwakkekanten

OPVLIEGEND,VERSTROOID, ONGEDULDIG

Meditatie
Levenis een creatieve daad

Gexefnteresseerd in je geboortedag?