RSS feed

**STRIJDLIED VOOR HET GROEN BIJ ANLOO**

Geplaatst op

foto

gepulsterde geflusterde penoeg?
enervol, blijerbol, Berliner bol?
peetske, patske, jimmernoeg
greetske gratske nimmerjoeg
jelske, jelske,
naskevraai sitske fitske innerzaai?
jatoeg, jatoeg!
njentelavodekedinski schilderdevodkravinsky?
jeestersteeg in de vensterreeg?
Yelte, yelte, nagoeng!
nimmer, nimmer doen al dat
gerenske goudstikkerbloem
njeve, njeve

Voor InnoXia die meldt dat de Strubben
uniek bosgebied bij Anloo gekapt zou worden (in ieder geval gaan ze er iets mee doen)

Over Annette

Bezield stofje in de kosmos/dichterlijk fotograferend tekenares Leef bewust en vanuit m'n hart......

Volgende »

 1. leve het groen…ritskarpee, jupsiebooboo, klerbebal, snupperdom, lijfgebras…
  zo, daar hebben ze niet van terug :-))

  Beantwoorden
 2. Heb jij die vleugels Annet?

  Beantwoorden
 3. haartje getoeterde halingrad
  parafore gepeperde patjepoppers
  garwijn!
  garwijn!
  sprietende snoetende snaaiers
  voelende zwetende kaaiers
  gieteréém
  gieteréém
  grutzki hippa

  Beantwoorden
 4. Juist….

  Beantwoorden
 5. *fladdert even mee op de maat, met ravenvleugels*

  Beantwoorden
 6. *Streetnie Bart:)
  *Ketsalie Zwol?
  *Verdelde, verdelde Hippo in ’t Genoetserpleen
  *Scram: blijtoeke
  *Morgaine: LaFijn!

  Beantwoorden
 7. Mooi strijdlied! Aparte tekst!

  Beantwoorden
 8. *Helena: soms zijn er geen woorden voor te veel leed, slechts oerklanken, dank voor je bezoek:)

  Beantwoorden
 9. Geeft het door, zet het voort, loop mee.
  Dank je Annette
  InnoXia

  Beantwoorden
 10. Prachtig liedje voor het behoud van het bosgebied, wat gaan ze dan nu weer doen?
  Laten ze op een houtje gaan bijten, maar laat ze het niet kappen, allemaal zinloos, ze moeten slimmer bouwen en slimmer vervoeren en minder kappen en oude h………!
  Dikke kus, zus, doegggggggggggggg.

  Beantwoorden
 11. *InnoXia: ja loopt allen mee als het even kan, Staatsbosbeheer is commercieel geworden dat is altijd in het nadeel van…..kijk bij http://innoxia.volkskrantblog.nl

  Beantwoorden
 12. Dank je Zilverzuskus:)

  Beantwoorden
 13. *Zwol: het kwartje viel net beneden, moest erg lachen, ik ben hier zo vol van, dag leuk mens met je grote groene hart:)

  Beantwoorden
 14. Wat denken jullie, 100 mensen in een cirkel in de Strubben, zou
  dat mogelijk zijn ?

  Beantwoorden
 15. en natuurlijk allemaal Staatsbosbeheer aanschrijven !

  Beantwoorden
 16. Mag al blij zijn als er 4 mensen meelopen Inn. Zoveel Noorderlingen zijn hier niet en de lust om te gaan voor de natuur….ik weet het niet, maar je weet maar nooit.
  Ik zal het Kabouterfront optrommelen en het Elfjesgilde. En positieve gedachten sturen, gezien de kracht van gedachten, die zijn nogal sterk. Heel sterk!
  BB en x

  Beantwoorden
 17. Haio Anete, we zitten nu al op 8, :D.

  Beantwoorden
 18. En oja, tussen haakjes (GOD bestaat niet !)

  Beantwoorden
 19. Owo great.
  Hoe weet je dat en waar staat dit?
  I know nothing.
  Mijn godje woont in mij en op het balkon. Maar ik heb helemaal geen balkon.

  Beantwoorden
 20. koen -drijfveren

  hoog muzikaal gehalte hier voor het behoud van het groene woud! goede bijdrage Annet, van harte aanbevolen!gr,koen.

  Beantwoorden
 21. In je brievenbus geen flyer van de streek ontvangen ? Er was zelfs een enquete bij om de vormgever op ideeën te brengen.

  Beantwoorden
 22. Oepsadikea, flapperdepidea,
  zijn zo nou helemalinea
  van de pottitea
  geruktea……….!!!
  Lieve Groetsels, Geroma

  Beantwoorden
 23. Bedankt Koen:)
  Inn: nee niksnaks ontvangen hiero
  Precies Geroma:)

  Beantwoorden
 24. de taal van de Enten…straks ontbrandt hun toorn

  Beantwoorden
 25. Nox: zijn niet aanklikbaar niet
  *Gala: wat is de taal der Enten?

  Beantwoorden
 26. Af en toe ben ik je helemaal kwijt….

  Beantwoorden
 27. Toch denk ik aan je Manus, kom je even langs in gedachten:)

  Beantwoorden
 28. Kopieëren en dan in adresbalk plakken, Annet

  Beantwoorden
 29. De Enten gingen weer spreken, heel langzaam en bedachtzaam toen Saruman (de tegenstander van Gandalf) het bos verwoestte

  Beantwoorden
 30. Ondertussen laat men er BUGXTER’S wel toe.
  – in woonomgeving
  – op openbare wegen/fietspaden
  – kan 75 kms per uur
  – ook voor niet-‘native’ recreaten onderweg
  voor de wielen te krijgen
  – rijden door bijzondere vegetatie of zeldzame fauna
  – Dwars door Historisch en Prehistorische monumenten en door "karrensporen" – micro-reliëf
  Schaapskudde Herderin heeft al geklaagd bij Staatsbosbeheerheren
  – Na de (pseudo)inspraakavonden, stelt men voor wilde varkens in de Strubben te gaan fokken om de varens en boomstronken op te ruimen, en op te dienen in nabijgelegen restaurant. "Men" ziet dus duidelijk, het als een (neo) – koloniaal veroverd gebied, "free-for-all"; tenminste ‘some pigs are more equal than others. – Ook alle militair/defensie gebruikssporen, sinds begin 1900, zal worden uitgewist. Transparante gatenkaas, voor zonder das, vos en haas !??
  De associatie naar de prehistorie/steentijd is helaas nog vooral:
  "Doe maar ruig/Hang de beest uit"
  in "winners" en "loosers"
  "survival of the fittest"
  de juppen aan de macht
  Wilde varkens zullen meer kunnen opbrengen dan lammetjespap van de schaapskudde.
  Het kan dus nog erger!!!
  Jan Evert Musch

  Beantwoorden
 31. Hallo Jan Evert,
  Ben even weg van het log en
  heb mijn moeie kop te ruste
  gelegd. Heb er al vaak over
  gedicht. Dat de ellende niet
  meer te stoppen is. Het is
  vreselijk. Laten we visualiseren.
  Laten we ons eigen droomlandschap
  maken, misschien neemt het dan
  vorm aan. De kracht van de gedachte
  is groot.
  Liefde overwint alles
  misschien in een andere
  dimensie.

  Beantwoorden
 32. 24 juli 2007
  Citaat c/q samenvatting uit het verslag van een informatie- en meedenkavond met bewoners
  over het beheer- inrichtingsplan voor Strubben-Kniphorstbos.
  [i]dd 3 juli 2007 .. Ondertussen betreft het een archeologisch monument.
  Centraal in het plan staan de cultuurhistorische waarden, natuur komt op
  de tweede plaats. Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke samenhang in het
  gebied en het beter leefbaar maken. Tevens verwacht men meer bezoekers
  Dit jaar nog wordt alle verontreiniging gesaneerd, het gebied moet vrij
  toegankelijk zijn voor bezoekers, veiligheid voorop. Het bos meer open
  plekken geven
  — De heer Musch vraagt het woord: het overleg dat in de
  pauze heeft plaatsgevonden tussen hem en de heer Brink heeft niet alle
  aanwezigen bereikt. Hij si graag bereid om alle aanwezigen van informatie
  te voorzien;
  De heer Musch geeft aan dat hij documenten heeft mbt
  waarden in het gebied, bijvoorbeeld boomcirkels. Archeologie die terug
  gegeven zou moeten worden aan de oorspronkelijke bewoners. Een schat
  aan informatie die niet gebruikt wordt. Hermand Brink gaat hier verder
  apart met de heer Musch op in en zegt toe dat de kennisuitwisseling zal
  plaatsvinden.[/i]
  Jan Evert heeft dit gehele verslag zelf niet thuis ontvangen.
  http://www.drentscheaa.nl – ideeën zijn welkom in de digitale brievenbus

  Beantwoorden
 33. Maar schrijft u allen gerust uw persoonlijke bevindingen over wat de toekomst brengt, KAALKAP. Er is namelijk al een hele ploeg aan het schrijven gegaan over hun "spirituele beleving" in het desbetreffende gebied, Strubben/Kniphorstbos. Al deze en mogelijk ook nog andere brieven hebben het volgende antwoord als standaard toegezonden gekregen:
  " …Uw brief in goede orde ontvangen, blablablabla… er is reeds een gesprek geweest met belanghebbende(n). Doel van het geprek was om na te gaan op welke wijze Staatsbosbeheer bij het opstellen van het beheer- en inrichtingsplan rekening kan houden met de bijzondere waarden van het onderhavige gebied. Wij hebben geconcludeerd dat het in ieder geval gewenst is de, zeker ook bij u, aanwezige informatie bijeen te brengen en zo mogelijk bij het beheer als basis te gebruiken. Ook lijkt het gewenst na het bijeenbrengen van die informatie deze beter te ontsluiten voor o.a.
  bezoekers. Gedacht kan worden aan verschillende vormen, een boek, een website op internet, of een combinatie van verschillende vormen.
  Onduidelijk is voor mij tot nu toe gebleken welke consequenties alle bovenaangeduide informatie voor het beoogde beheer van dit gebied betekent. Wij gaan bij het toekomstige beheer er vanuit dat we respectvol met de aanwezige informatiewaarde van het gebied omgaan: er wordt niet in de bodem gegraven, alleen zichtbare elementen worden lokaal, door het wegnemen van opslag van bomen en struiken, meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De toegankelijkheid van het gebied moet er toe bijdragen dat bezoekers op respectvolle wijze van het gebied kunnen genieten: geen gemotoriseerd verkeer, wellicht alleen wandelen en fietsen op daartoe aanwezige fiets- c.q. wandelpaden, etc.
  ik hoop u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd

  Hoofd Bureau Ontwikkeling en Beheer regio Noord
  (projectleider beheer- en inrichtingsplannen Strubben-Kniphorstbos)
  Ing. W. Brink
  PS: er zijn nu geen wandel- fietspaden, er zijn nu overal zandpaden.
  PS: Boomopschot is alleen bereikbaar door het vertrappen van ondergroei.
  InnoXia
  Het zal een bijéénkomen zijn om te genieten van de Strubben/Kniphorstbos zoals het nu nog te genieten valt.

  Beantwoorden
 34. Ongespecificeerd wegnemen van bomen en opslag in het gebied resulteert in een kaal ‘skelet’ van over tienduizenden jaren, duizenden jaren, eeuwen, meer dan 100 jaar, meer dan 50 jaar, gegroeide ecotypen/cultureel spiritueel samenhang, door kunstmatig recent weggenomen bodembedekkers bij ‘verdwenen hunebedden D8a-b", betreders, berijders, versnelde erosie, en schoksgewijs, fauna-verarming. Temeer waar als steeds bekendgemaakt, scherpe grenzen nastreven, waar landelijk, juist corridors, faunatunnels, zelfs soms viaducten gerealiseerd. Nergens staat een NO-GO aanduiding tbv rode bosmier populaties of enig opschorten van welke omonkeerbare plannen dan ook.

  Beantwoorden
 35. Inn: je kunt me ook mailen hoor.
  Je weet van de datum, 21 december 2012? De grote ombuiging. Alles wijst erop. De mens claimt nu zelfs de smeltende poolkappen om daar te gaan graaien.
  Ik heb er geen woorden meer voor……
  Vandaar de taal van het log over Anloo
  Groen van AnNet

  Beantwoorden
 36. In wezen heb ik ook geen woorden meer, Annet, maar als ik een ieder apart moet berichten over deez belangrijke zaken dan gaat er te veel tijd verloren.
  Alsof steeds opnieuw "onkruid" wordt uitgevonden, er staat geen enkele plant van het mooie Strubben op de rode lijst. Het gaat om het spirituele aspect, de combinatie van natuurlijke factoren. Iedereen is behoeftig naar het paradijs.
  Veel liefs
  InnoXia

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: