RSS feed

Voor mezelf om te bewaren: *Blauwe Storm*

Geplaatst op

Alles heb ik onderzocht en nog meer van dat alles, dat zoveel is. Teveel.

Uiteindelijk kwam ik uit bij de Maya-astrologie.

Ben een Blauwe Storm!

Blauwe Storm – Kawak (Cauac)… De invloed van Cauac-energie heeft een leven vol
bliksemsnelle transformatie tot gevolg, waaruit Cauac herboren tevoorschijn komt.
Cauac
kan ons met een schok wakker schudden uit onze diepe trance van vergeetachtigheid en
de laatste brokjes van de nog resterende illusies weg schroeien, opdat dit teken de
totaliteit van zijn wezen kan worden. Cauac is de strijder voor waarheid en zal altijd de
onderste steen bovenhalen, ongeacht waar het over gaat, gedurig op zoek naar
antwoorden. Dit teken loopt voorop in het neerhalen van de muren van de illusie, zodat
anderen er doorheen kunnen gaan. Met hun krachtige intuïtie kijken ze verder en dieper
dan wat de meeste mensen kunnen zien, en kunnen ze een duik nemen in de
basisenergie die ten grondslag ligt aan iedere ervaring. Cauac is aangekomen bij de
laatste muur tussen hem- of haarzelf en eenheid met de bron. De heftige gevoelens van
Cauac zullen hem door de muren van illusie naar een nieuwe wereld lanceren, waar hij
tevoorschijn komt als een phoenix die uit de as herrijst, helemaal getransformeerd en
zelfs niet meer in staat om de oorspronkelijke vorm te herkennen waaraan hij is
ontstegen. Dit is de aard van het donderwezen. Het is een zon die enorme lessen op zich
heeft genomen, en die ‘bij wil raken’ in dit leven. De Cauac-persoon zal soms het gevoel
hebben dat hij zichzelf opjaagt, aangezien er elke keer weinig tijd is voor integratie
omdat de volgende laag van transformatie zich alweer aandient. Metamorfose en
persoonlijke innerlijke revolutie zijn de belangrijkste bezigheden voor Cauac. Maak
ruimte voor transformatie en laat gehechtheid aan oude concepten, die ooit als waarheid
werden beschouwd, los. De spelregels veranderen, en misschien heb je het
spelregelboekje voor het nieuwe spel nog niet.
Cauac is de energie van transformatie die aan volledige realisatie voorafgaat. Cauac
brengt stormen met zich mee, en niet alleen over zichzelf maar ook over anderen.
Gewoon ‘zijn’ is al genoeg om anderen naar verwezenlijking op te stuwen. Cauac’s
transformatie is onvermijdelijk, aangezien de Cauac-energie de diepste fundamenten
wegschroeit van onze dierbaarste illusies, waaraan we ons uit alle macht vastklampen.
Weerstand bieden aan de transformatie maakt de intensiteit alleen nog maar heftiger. De
invloed van een storm kan een zegen zijn of een vloek, afhankelijk van het perspectief
van waaruit men deze beproevingen bekijkt. Cauac is vergelijkbaar met een elektrische
transformator, altijd ladingen opwekkend en de waarheid aan het licht brengend. Jammer
genoeg wordt de kracht van Cauac maar zelden gewaardeerd, dit teken ontvangt maar
zeer zelden een dankbetuiging voor het doen inzien van waarheden en de
transformatieve doorbraken die hij/zij in anderen heeft opgewekt. Vergeet niet de
zegeningen en geschenken van groei te erkennen en te aanvaarden.
Ondanks alle transformaties is Cauac een zon met een frisse nieuwsgierigheid; een
rusteloze zon die mentaal actief is, praatgraag en vriendelijk. Cauac is het kind dat nooit
volwassen is geworden. Cauac wordt nooit oud. Hij/zij blijft gewoon in beweging. Cauac’s
hebben een scherpe intuïtie en kunnen improviseren als het er op aan komt. Het welzijn
van anderen, plaatselijk, op de hele aarde, en ook in andere dimensies, gaat hen ter
harte. Ze zijn gewoonlijk te vinden in beroepen die zich bezighouden met de verruiming
van het bewustzijn van de mensheid. Cauac laadt zichzelf op en is zijn/haar eigen beste
leraar. Dus heeft dit zonnebeeld weinig inbreng van buitenaf nodig om tot volle
verwezenlijking te komen. Nieuwsgierigheid en openstaan voor nieuwe ideeën
kenmerken deze zon, hoewel ze vaak niet zien hoe ze de nieuwe informatie kunnen
gebruiken. Cauac kan dingen vanuit verschillende invalshoeken bekijken, wat hen
succesvol maakt op tal van gebieden.
Cauac wordt geaard door relaties en het huiselijk leven. Dit teken staat voor liefde en
affectie, overweldigend mededogen, oprechte belangstelling en emotionele steun. Het is
een loyale ouder en toegewijde vriend/in. Relaties krijgen een belangrijk deel van hun
aandacht, en ze zijn altijd op zoek naar oplossingen bij meningsverschillen in de eigen
relaties of die van anderen. Cauac stroomt over van affectie en stort zich met hart en ziel
in liefdesrelaties, soms zozeer dat dit een averechts effect heeft. Het seksleven van
Cauac wordt met het grootste respect betracht en is meer een spirituele dan een
ontspannende ervaring. Deze zon heeft een grote mate van zelfdiscipline en is
ongelooflijk monogaam. Trouw wordt verwacht en zelfs geëist. In relaties ligt Cauac’s
grootste uitdaging in het omgaan met jaloezie en afgunst. Wanneer Cauac als een zacht
regenbuitje is, houdt hij van aanhankelijke romantiek, warmte en tederheid. Is Cauac
daarentegen een razende storm, dan is hij/zij veeleisend, onbuigzaam en trekt crisis en
trauma aan in een relatie. Cauac is de uitingsvorm van emotionele energie, en heeft een
aangeboren, groot invoelingsvermogen. Dit teken werkt als een vergrootglas, waarmee
de kernproblemen die achter de levenservaring schuilgaan, worden blootgelegd. Cauac-
personen zullen dan ook wel eens wegduiken in vluchtgedrag, in een poging om even bij
te komen van al deze gevoeligheid.
Cauac is ofwel helemaal ingeworteld in de lagere menselijke natuur of weet juist naar de
hoogste werelden van bewustzijn te navigeren. De lagere vorm moet zien om te gaan
met een enorme hoeveelheid lust en allerlei soorten verslavingen, in een poging om de
werkelijkheid te ontvluchten. Het lukt hen echter zelden om te ontsnappen aan hun eigen
transformatie-energie. De hogere vorm leeft overeenkomstig verheven idealen en geeft
de wereld een voorbeeld om na te volgen. Cauac kan de drugsverslaafde zijn of de
heilige, de energie die het leven voedt en onderhoudt of de schepper van de noodzaak
van bescherming tegen zichzelf. Cauac heeft ook een heel diepzinnige kant. Dit teken
heeft belangstelling voor de diepere betekenis van het leven en voelt zich vaak
aangetrokken tot filosofie of religie. Veel Cauac’s wijden hun leven aan godsdienstige of
spirituele oefening, of hebben op zijn minst een diepe eerbied voor filosofie of
spiritualiteit. Ze geven op een persoonlijke manier invulling aan het verlangen naar
verbinding met de bron. Cauac-personen maken vaak bepaalde, door henzelf gekozen
aspecten van filosofie en religie tot deel van hun dagelijks leven.
Cauac trekt beroering of ontreddering aan, die zich aandienen als tests voor de groei van
Cauac. Vanuit een beperkt standpunt lijkt het alsof Cauac pech of ongeluk aantrekt. Als
we wat verder kijken, dan kan worden toegevoegd dat we alleen datgene naar ons
aantrekken dat we kunnen hanteren. Cauac is dan een strijder voor kennis en voor groei.
Cauac is een transformator en vaak iemand die dingen imiteert en verbetert in plaats van
nieuwe dingen uit te vinden. Hun creaties zijn een verfijning van de ideeën van iemand
anders. Ze hebben respect voor traditie en voor de blauwdrukken die door anderen zijn
ontworpen op het gebied van kunst, muziek, wis- en natuurkunde en religie. Cauac is
makkelijk beïnvloedbaar. Als Cauac’s willen dat hun creativiteit uitsluitend aan hun eigen
stroom ontspringt, is het van vitaal belang dat ze zich losmaken van andere invloeden.
Het reinigen van geest, lichaam en de omgeving is voor Cauac een heilig ritueel. Ze
reinigen meer dan alleen de fysieke dimensie, en brengen uit balans geraakte energie in
evenwicht. Dat kan de indruk wekken dat ze hun omgeving onder controle willen houden,
maar Cauac zorgt gewoon goed voor zichzelf. Van tijd tot tijd zal de intensiteit te heftig
worden voor Cauac, en kan de gezondheid om aandacht vragen. Cauac kan allerlei
kwalen hebben, die als er geen aandacht aan wordt besteed, uiteindelijk tot chronische
ziekte kunnen leiden. Hoe ingrijpender de aandoening, des te meer levenservaring er
wordt opgedaan, waarbij ongelooflijke transformatieprocessen in gang worden gezet.
Vanwege deze gezondheidsproblematiek heeft Cauac belangstelling voor heling en
zuivering, voor diëten, vasten en ontspanningstechnieken om lichaam en geest te helpen
helen. Sommige Cauac’s worden dan ook healer of arts. De combinatie van hun
beschermer/voeder-instinct samen met een uitgelezen intuïtie en technische vaardigheid
maakt Cauac uiterst geschikt voor zulk werk.
De beproevingen en uitdagingen van Cauac zijn noodzakelijk voor het opbouwen van de
nodige kennis en kracht om door de muren van de bekrompen gezichtspunten en de
illusie van beperking heen te breken. Vertrouw, laat gebeuren, en word weer de
avonturier. Kennis en herinnering zijn onlosmakelijk verweven in je levenservaring.
Geloof in jezelf, donderwezen, je bent sterk en hebt alle kennis die nodig is om een
nieuwe weg te banen voor de mensheid naar een betere wereld. Geloof in jezelf!
paarden yuri kutnetsov
Weten is niet genoeg:
We moeten het Toepassen… willen is niet genoeg we moeten het Doen!

 

Over Annette

Bezield stofje in de kosmos/dichterlijk fotograferend tekenares Leef bewust en vanuit m'n hart......

Volgende »

  1. Dank voor de like Maria….

    Beantwoorden
  2. Bedankt Esther, Peter, Hennie, Rob 😉

    Beantwoorden
  3. Dank voor de likes! 🙂

    Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: