Brazilie_9_verwoest-bos

 

Het is makkelijker de verfijnde mens te volgen die leeft vanuit een hoog niveau dan de mens op laag niveau. Dat niveau is altijd omringd door valkuilen, egotripperij, weinig empathie. Je ligt in de drap te spartelen voor je er erg in hebt. Ze staan zelden ergens bij stil en rennen je voorbij op je peinspad.

En zo wordt je ecologisch stuk land dat je tot in de hart en ziel beschermde omgeploegd.

Elke vorm van inzicht in land en worm is afwezig.

Niets is met elkaar verbonden.

Goddeloos.

Oorzaak: De lange adem van een gokverslaving.

De Indiaan in mij is stervende.

Zielsverwanten……

foto: Klein Ruigoord

Ruigoord softfocus 2016