RSS feed

HELP, EEN PSYCHOPAAT IN MIJN LEVEN

Geplaatst op

BEN JE EEN PROOI VAN EEN PSYCHOPAAT, DAN KUN JE ALLES KWIJTRAKEN….

 

Het is wel lang maar de moeite waard…(annet)

 

Jan Storms

Jan Storms waarschuwt spirituelen voor destructieve relaties

Een psychopaat is erop uit om mensen in zijn omgeving kapot te maken. Met name mensen die zich op het spirituele pad begeven vormen een makkelijke prooi. In zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’ legt Jan Storms uit hoe we psychopaten (m/v) kunnen herkennen en met psychopathie kunnen omgaan. Want op iedere honderd mensen die je kent zit er minimaal ééntje tussen…

Door Marjolein Wolf

Met zijn boek wil therapeut Jan Storms de prooien van psychopaten een hart onder de riem steken. Het gaat waarschijnlijk om een behoorlijk grote groep mensen. Hoe groot? Schattingen lopen uiteen van 1 tot 6 procent van alle mensen. Storms vermoedt dat de hoge schatting dichter bij de werkelijkheid ligt. Op iedere honderd mensen die je kent, zit er ten minste één tussen. Reken maar uit hoeveel mensen te prooi kunnen vallen aan een psychopaat.

Juist mensen die zich op het spirituele pad begeven, vormen een aantrekkelijke prooi voor psychopaten. Zij houden zich bezig met datgene wat de psychopaat ontbeert: bewustzijn. Je hoeft niet verlicht te zijn om een uitstraling te hebben die de psychopaat reuze interessant vindt. “Mensen die mediteren en inzicht zoeken, vormen voor de psychopaat een soort marktkraam met aantrekkelijke schatten”, zegt Jan Storms. “Daar komt bij dat we onze eigenschappen naar buiten toe projecteren. Als we het positieve, het licht in onszelf ontwikkelen kan het gebeuren dat we geen oog hebben voor het kwaad. We moeten ons daarbij realiseren dat ook in spirituele kringen psychopaten rondlopen. Zij kunnen vermomd zijn als goeroe, spirituele leraar of therapeut. Zij kiezen voor deze positie om informatie te vergaren over het zielsleven van anderen, zodat zij deze mensen nog beter kunnen bespelen en manipuleren.”

Herkennen

“Veel mensen hebben een psychopaat in de omgeving zonder dat zij deze als zodanig herkennen”, zegt Jan Storms. “Psychopathie wordt namelijk nauwelijks erkend, ook niet door psychologen en therapeuten. In het dagelijks leven spreekt men over psychopaten als seriemoordenaars en zware criminelen. Maar er zijn ook andere, meer verborgen vormen van psychopathie. Iedereen kan ten prooi vallen aan de destructieve kracht van het gedrag van mensen met deze geestelijke ziekte. Velen overkomt dit zonder dat zij zich ervan bewust zijn dat zij met een psychopaat te maken hebben. Het wordt tijd dat deze ‘slachtoffers’ erkenning krijgen en leren hoe zij met psychopathie kunnen omgaan.”

Wat is psychopathie dan precies? Jan Storms beschrijft het als een niet-verbonden zijn met de werkelijkheid. De psychopaat voelt geen verbinding met zichzelf, noch met andere mensen. Daaruit vloeit een onvermogen om lief te hebben voort. “Je kunt psychopathie zien als een gebrek aan verbinding met de ziel, een gat in het bewustzijn. In diverse talen worden bewustzijn en geweten met hetzelfde woord aangeduid. De afwezigheid van de ziel houdt in dat er geen geweten is. De psychopaat is als het ware autistisch op het gebied van het geweten. Dit kan op uiteenlopende manieren tot uitdrukking komen. Er zijn er die openlijk bot en wreed zijn. Maar het komt vaker voor dat de ziekte op een indirecte manier tot uiting komt. De psychopaat draagt dikwijls een masker van vriendelijkheid en zorgzaamheid, soms is hij zelfs heel charismatisch. Achter dat masker gaat echter een destructieve persoonlijkheid schuil die andere mensen wil kwetsen en kapot wil maken. De psychopaat liegt en bedriegt, hij is niet betrouwbaar in het sociale verkeer. Hij manipuleert en ondermijnt op slinkse wijze het gevoel van eigenwaarde van de mensen in zijn omgeving. De psychopaat is in het diepste van zijn wezen zeer egocentrisch. Maar omdat hij naar buiten zo sympathiek overkomt, hebben anderen – waaronder de prooien zelf – dat niet of nauwelijks in de gaten.”

Oorzaken

Psychopathie kan diverse oorzaken hebben. Er kunnen traumatische ervaringen aan ten grondslag liggen, opgedaan tijdens de zwangerschap, de geboorte of de jeugd. Soms is een psychopaat als kind mishandeld of misbruikt. Maar de stoornis kan ook een fysieke oorzaak hebben, zoals infecties of medicijnen die een effect hebben (gehad) op het zenuwstelsel.

Belangrijk om te weten is dat een psychopaat zich zelden bewust is van zijn eigen stoornis. Jan Storms: “Het ontbreken van contact met de ziel, leidt tot gebrek aan wijsheid, tot onwetendheid. De psychopaat zit opgesloten in zijn eigen wereld en kan zijn toestand niet doorbreken, zelfs niet als hij dat zou willen.”

Niet alleen voor de psychopaat zelf, maar ook voor zijn omgeving is de ziekte moeilijk te herkennen. In de eerste plaats omdat psychopathie verschillende uitingsvormen kan hebben. “Maar ook omdat psychopathie staat voor niet-bewustzijn”, legt Jan Storms uit. “Bewustzijn kunnen we ervaren, maar niet-bewustzijn is in wezen niet kenbaar. Vergelijk het met het licht en de duisternis. De duisternis kun je niet zien. Zodra je er licht op laat schijnen is de duisternis verdwenen. Hetzelfde geldt voor zwarte gaten in de fysica: het licht verdwijnt erin, maar je kunt niet zien wat het is dat het licht opslokt. Dat maakt het wezen van de psychopathie zo moeilijk te onderzoeken. Het is als de duisternis, een zwart gat waar je geen grip op hebt. In spiritueel opzicht kun je het zien als ‘het kwaad’, als een niet-zijn of een niet-bewustzijn.”

In kaart

De enige manier om deze ongrijpbare ziekte in kaart te brengen is de kenmerken en symptomen ervan op een rijtje te zetten. Dat deed Jan Storms in zijn boek ‘Destructieve relaties op de schop’. Hij kwam op het idee een boek over psychopathie te schrijven nadat hij zelf meerdere malen met mensen met deze ziekte in aanraking was gekomen. Hij had wat aantekeningen gemaakt over de overeenkomsten tussen deze mensen, die hij aan een bevriend therapeut liet lezen. Deze merkte dat veel van zijn cliënten het beeld dat Storms schetste, herkenden en adviseerde hem een boek over het onderwerp te schrijven. “Ik was net benaderd door uitgeverij Ankh-Hermes om een ander boek te schrijven”, vertelt Jan Storms. “Toen ik mijn contactpersoon voorstelde een boek over psychopathie te schrijven, was deze enthousiast. In de tweeënhalf jaar dat ik aan het boek werkte, kwam ik erachter hoe weinig erover het onderwerp bekend was. Zowel onder leken als in de geestelijke gezondheidszorg wordt de ziekte vrijwel niet erkend en herkend. Dat is jammer, want mensen die prooi zijn van een psychopaat staan om die reden vaak in de kou. Zelden wordt de juiste diagnose gesteld en soms worden de problemen zelfs de prooi zelf aangerekend. De psychopaat is immers zo’n aardig en sociaalvoelend persoon, waar aan de buitenkant niets mis mee is. Een prooi heeft het daarom dubbel moeilijk: hij of zij lijdt niet alleen onder het gedrag van de psychopaat, maar ook onder het onbegrip van de omgeving.”

Immuniteit

Het is een beangstigend beeld, dat Jan Storms schetst. Maar gelukkig geeft hij ook adviezen aan mensen die vermoeden met een psychopaat te maken te hebben. In de eerste plaats is het belangrijk om te erkennen dat de ziekte bestaat, in spirituele termen, dat volledige kennis van de werkelijkheid ook het besef inhoudt dat er iets is dat altijd onkenbaar zal blijven. Daarnaast is zijn visie een uitnodiging om alert te zijn en te vertrouwen op je intuïtie. Heb je de indruk te maken te hebben met een psychopaat, ga dan niet het gevecht aan, maar maak je liever uit de voeten. En als dat niet kan? Jan Storms: “Houd dan in elk geval in gedachten dat je een psychopaat nooit kunt vertrouwen. Wees je ervan bewust dat deze jouw gevoel van eigenwaarde wil ondermijnen. Geloof niet wat hij zegt, of het nu positief of negatief is. Het positieve kan een manier zijn om je vertrouwen – misschien opnieuw – te winnen, maar dit is slechts een vorm van manipulatie. Als je deze adviezen opvolgt, bouw je een soort immuniteit op voor psychopathie.”

Dat psychopathie vaker voorkomt dan we denken, blijkt uit de reacties die Jan Storms op zijn boek krijgt. Lezers schrijven hem dat de stukjes van de puzzel van een probleem dat soms al jaren speelt op hun plaats vallen. Dat ze blij zijn dat het ongrijpbare in een relatie waar ze onder lijden nu een naam heeft. “Ik vermoed dat het slechts het topje van de ijsberg is wat naar buiten komt”, zegt Storms. “Psychopathie is een diepe stoornis die veel invloed heeft op mensen en zelfs op onze samenleving in het algemeen. Want psychopaten zijn ook ruim vertegenwoordigd op cruciale posities in de maatschappij. Door hun charismatisch voorkomen bekleden zij vaak managementposities in het bedrijfsleven en nemen zij belangrijke plekken in binnen de politiek en de wetenschap. Grote massamoordenaars als Hitler, Stalin en Pol Pot waren psychopaten, maar ook binnen deze kringen kan psychopathie op een verborgen wijze tot uiting komen. Ik hoop dat mijn boek ertoe bijdraagt dat we als samenleving deze mensen eerder herkennen en een verfijnde intuïtie ontwikkelen op dit gebied, zodat de maatschappelijke schade die zij kunnen aanrichten beperkt blijft.”

Info: Jan Storms is leraar in de Vedische kennis, de spirituele traditie uit het oude India. Meer informatie: www.storms.org.

Bron: de Koorddanser

Over Annette

Bezield stofje in de kosmos/dichterlijk fotograferend tekenares Leef bewust en vanuit m'n hart......

Volgende »

 1. tja, als ik mijn levenspad zo even terugdenk, dan heb ik er wel een paar ontmoet die behoorlijk in dit profiel passen (of pasten, want soms keert het uiteindelijk tegen zichzelf …)

  Beantwoorden
 2. Het zijn er vast veel meer inderdaad..
  Dagblad Trouw schreef dat de bank een psychopaat is….

  Ik bekijk na deze kennis bijna iedereen met een scheef oog….
  Jammer ik wil onbevangen blijven, dan maar de geestelijke dreunen ondergaan…

  De zoekende mens is het sterkst…..

  Lichtje van mij….

  Beantwoorden
 3. Een aardig artikel. Ik heb er regelmatig aandacht aan besteed.
  Zie oa blogs als: Help, mijn baas is een psychopaat en De Pathologische leugenaar.

  Uiteraard komt ook dit “ziektebeeld’in gradaties voor. Ze weten hele teams te splitsen ; spelen mensen tegen elkaar uit. In de hulpverlening verdwijnen mensen door dit soort types in de ziektewet; in het bedrijfsleven… en in de politiek…

  En internet…

  Beantwoorden
  • Ja ik zit in een ontdekkingsfase, aangewakkerd door de ontmoeting met een tweede van hetzelfde kaliber….misschien heb ik de blogs wel gelezen maar je moet zelf eerst genoeg kracht opbouwen om dit hele vreselijke te kunnen dragen…..ervaar het ook als een persoonlijk falen….Ik blijf echter een fan van een uitspraak van Jan Foudraine ‘er bestaat geen gekte alleen maar gebrek aan liefde’ voor mij is dat zo waar….die uitspraak dus…..dit weten is zo’n opluchting……

   Beantwoorden
   • In mijn lessen waarschuw ik met klem. Hele teams gaan “naar de kloten”, door dit soort types.Maar ieder kan dit soort trekken hebben; verslaving ( aan internet bv) doet het geweten verschrompelen.

    Zelfs gemiddelde psychologen trappen er in; aldus Corinne de Ruyter forensisch psycholoog.En daar ben ik het,vanuit mij jarenlange ervatrng ,mee eens.

    Veel vrouwen willen “redden”; ook jij schat ik zo in.

 4. Dit weten van wat Jan Storms vertelt…..

  Beantwoorden
  • In hoeverre ben je er zelf één,heb ik de laatste tijd gedacht?;-)

   Beantwoorden
   • Maar ik sluit de computer af. Een Echt feest.

   • Ik herkende mezelf in de nestbouwer in het boek van Caroline Roodvoets….’geef mij maar een mandje’ zei ik altijd…Ik behoor niet specifiek tot de redders, hoewel ik iemand niet laat verdrinken, letterlijk dus, grijp in…..Geen enkel etiketje klopt voor 100%…gelukkig maar…..Psychopathe is toch duidelijk anders dan een psychopaat…hoewel? Veel kennis haal ik uit de astrologie en de homeopathie (een onderschat onderzoeksveld met name de boeken van Catherine Coulter….glashelder!

 5. Op het moment dat ik afstand neem, doet hij zo ongelooflijk aardig en sympathiek dat ik me lullig voel en aan het twijfelen sla. Maar het onbehaaglijke gevoel in mijn buik vertelt de waarheid… en de ernstige lusteloosheid na een ontmoeting ook. Ik wil er niet meer in stinken.
  Interessant artikel.

  Beantwoorden
  • Ja het vreet energie want ze nemen zelf geen verantwoordelijkheid die leggen ze bij jou……Je intuitie zou kloppen maar bij mij werd die blijkbaar wazig door de mist van de liefde…..Ik vind het ook een heerlijk artikel én boek….

   Beantwoorden
 6. Mijn bijdrage ja-knikkers gaat ook over dit onderwerp. De heersers en de ( domme en of angstige) meelopers.

  Beantwoorden
 7. Dat mensen met een ontwikkeld bewustzijn vatbaarder zijn voor psychopaten is onzin: ze zijn zich juist meer bewust van alles, dus ook van het gedrag psychopaten. Ik zou juist zeggen dat ze minder gevoelig zijn voor hun invloed omdat ze het beter kunnen plaasten en het sneller doorzien.

  Beantwoorden
  • Helaas blijkt dat niet zo in de praktijk Rene….het is bijna onmogelijk (juist in het begin) een psychopatisch medemens te doorzien…..Maar je zult je hart er maar aan hebben gegeven….Dát is weer een probleem erbij…ze begrijpen niets van liefde…het ontbreekt ze immers aan liefde voor zichzelf en kunnen zichzelf ook niet bereiken….Op meeleven/empathie hoef je niet te rekenen, daarom is de schade die ze aanbrengen (juist bij fijngevoelige mensen/vrouwen vaak) enorm…..het kan leiden tot ziektes bij de ‘slachtoffers’ als de geest schade lijdt en ook het hart nog eens..dan daalt dat af in het stoffelijke – het lichaam…..een gebroken hart is wetenschappelijk aangetoond….

   Beantwoorden
  • Wat een mooie samenvatting heb je gemaakt van het boek, Annet! Zelf heb ik het boek ervaren als één grote reis van herkenning en erkenning. Na vele jaren in de ban te zijn geweest van wat achteraf bleek een persoon die aan psychopathie lijdt, bracht het boek mij het inzicht van het hoe en vooral het waarom van alle onmenselijke pijn die ik heb doorstaan. Waarom we niet gelukkig konden zijn terwijl we alles hadden om gelukkig te zijn. Waarom ik mij eenzaam en ongelukkig voelde in mijn relatie terwijl ik zielsveel en ongeconditioneerd van de persoon hield. Waarom ik van een vrij en positief persoon steeds sterker veranderde in een stil en onzeker mens die op het laatst niet meer wist wat van zichzelf was en wat van buiten kwam. Juist omdat je van iemand houdt en samen een geschiedenis hebt, denk je het verdriet en tegenslag dat je dagelijks ervaart, te kunnen dragen opdat het beter wordt. Je wilt hem niet in de steek laten met al zijn problemen, zorg en (geveinsde) heftige emoties van verdriet en pijn.

   De leugens, het bedrog en het verraad zie je niet als het zich voltrekt, (renelouman) maar je voelt het. Totdat je er niet meer omheen kunt dat er té vaak, té veel van dezelfde waarheid elkaar tegenspreekt. Hij spiegelt jouw zijn in zijn woorden wat jouw het beeld van een mooi mens geeft. Iemand zo gemakkelijk om van te houden. Hij hanteert de bekende tool van de manipulator; omdraaien van de schuldlast. Als gevoelig persoon ben je eerder geneigd je eigen gedrag en handelen te onderzoeken dan dat van hem. Zijn ziel willen redden? Nee, dat niet, maar ik leefde wel met de gedachte dat ik als sterke vrouw genoeg had om voor twee te geven. Dat de vruchten vanzelf zouden gaan groeien en we daar beiden van zouden kunnen leven. Dat een mens geen ziel heeft en niet in staat om te voelen en zich te verbinden kun je als gezond mens niet bedenken, maar je voelt het wél, je onderbewuste weet dit, het weet alleen niet hoe te duiden. Een boek als het boek van Jan Storms helpt je begrijpen, plaatsen en accepteren wat dat nu toch was waar je zo keihard tegenop gelopen bent. Elke persoon is anders, elke patiënt heeft zijn eigen gradatie van gestoordheid, maar het mechanisme van manipulatie en dictionaire emotie-expressie samen met tegenovergesteld handelen herken ik tegenwoordig vanaf afstand! En ja, er lopen er veel rond! Nergens de behoefte om dat zieltje te onderzoeken of te redden, maar wel om heel hard vandaan te lopen en blijven. Het soort persoon vervult mij met walging en maakt mij letterlijk ziek en dat heb ik niet nodig. Vrijheid is een hoog goed, iets wat een psychopathisch gestoord persoon helemaal niets mee kan! Het is triest dat de rechterlijke macht, hulpverleners en maatschappij in het algemeen zo weinig bekend zijn met het fenomeen want nog altijd worden prooien veelal gezien als de agressor en komt de werkelijke agressor weg met zijn structureel moreel verwerpelijk gedrag. Als er een rechtbank der moraliteit zou bestaan, zou de subcriminele psychopaat het grootste deel van zijn leven in hechtenis doorbrengen. Maar ja, die bestaat niet dus laat hij een spoor van gedupeerde en verwondde mensen achter zich…..

   Beantwoorden
   • Dank voor je verhaal Ramona…..
    De laatste puzzelstukjes heb ik gevonden in de Maya-astrologie……
    Omdat ik met een gokverslaafde ben, is er niets meer te veranderen (al het geld is op) en de tweede liefde was het dus ook niet.
    Onbegripelijk dat mensen zo hun leven versjteren…..én dat van anderen…
    Onbegrijpelijk dat ik zo onnozel ben/was….
    Ben een flapuit en recht voor z’n raap…..
    Gelukkig heb ik m’n leven echt verrijkt: met inzicht en kennis….
    Snoeiharde levenslessen…..
    Heb vriendinnen met ook gestoorde partners…….maar heb inmiddels
    ook wat vrouwen ontdekt…..
    Dat wéten (de herkenning) maakt je beresterk!

    Helaas is het nog te weinig bekend……

 8. Ik durf het niet te lezen.
  Ben jaren in de ban geweest van een psychopaat.
  Gelukkig is alles op zn pootjes terecht gekomen, maar dat heeft heel wat kopzorg gekost.

  Nu ben ik vrij en onverveerd.
  Maar niet genoeg om het stuk te lezen.
  Hoe herken je een psychopaat…

  Ik wil het eigenlijk niet weten.
  Vooral niet nu ik zo’n mooi en onbezorgd leven heb…

  XX, Marlou

  .

  Beantwoorden
 9. ik heb net een “relatie, als ik het zo mag noemen ,et een psychopate achter de rug, het heeft mij 13 maanden gekost om alle puzzel stukje van haar ziekte te kunnen ontdekken.
  het eerste war ik achter kwam is dat ze alle leuke dagen of feestdagen etc aan het einde van de dag vernietigde, wat op sadisme terug komt, ze zelf wel mogen “zover ze dat kon” van een dag genieten en de leuke dag voor mij vernietigde waardoor zij waardoor ze twee vliegen in één klap sloeg, zij had het leuk gehad en vernietigde die dag sadistisch voor mij.
  ik noemde haar een energie vampier omdat ze ALLE levens energie uit me zoog. zoals beschreven het was een zwart gat waar alle hulp die ik haar bood beter te worden in verdween. er kwam ook niets terug uit dat zwarte gat, door dat ze GEEN schuld besef, schuld gevoel of wrok had wat ze mij “en ook anderen aan deed. ze nam alleen ” wat ik het remie gedrag noemde ” zonder ook maar iets terug te geven.
  ik dacht als ik mijn best maar blijf doen haar te genezen , waarvan ze van mij eiste dat ik haar therapeut en vader persoon speelde, wat niet mijn taak was, ik haar wel gelukkig zou kunnen krijgen en als zij gelukkig was zou ik dat uit eindelijk ook kunnen worden “dacht ik ” niets was minder waar.
  ze was een klein kind van +- 5 jaar in een volwassen vrouwen lichaam van 29 jaar.
  ze had geen eigen identiteit maar stal al mijn manieren van handelen ” hand gebaren, blik opslag en zelfs mijn manier van lopen alsof het haar eigen was.
  alles wat er gebeurde was ook NOOIT haar schuld het lag altijd aan iets buiten haar om, geen schuld gevoel of besef hebben voor eigen daden.
  de multipel maskers die ze droeg onder de noemer ik snap het nu en beter me zelf, die na twee weken net zo hard weer verdwenen en ze weer door ging met haar sadistische mishandelingen. niet alleen dat ze een sadist was maar ze was er ook verslaafd aan, met net als een verslaafde de belofte “dit was de laatste keer, morgen stop ik ermee, en het lichamelijk trillen als ze in een afkick verschijnsel terecht kwam.
  het pathologisch liegen, ik kon haar met NIETS vertrouwen, daar hoort ook het menige vreemd gaan bij.
  wat zij zag vernietigde haar geest of handen dus handelingen en ik bedoel alles.
  het meerder deel van de mensen om haar heen had haar allang uitgekotst door wat zij zijden je misbruikt mij en iedereen.

  en ja zoals beschreven wist zij helemaal niet dat ze daar aan leid, ik ben hier na veel nazoek werk achter gekomen en het haar proberen mee te geven om haar te proberen genezen.
  er zijn 2 soorten psychopaten 1ste en 2de lijn , de tweede lijn heeft ergens de empathie en schuld besef wel maar is door traumatische gebeurtenissen verloren geraakt maar dat is heel misschien voor ze terug te vinden waardoor ze aan hun heling kunnen beginnen, dit is sporadisch . bij een eerste lijn psychopaat is dit een geboorte defect en is dus NOOIT aanwezig geweest. daardoor zijn deze psychopaten ONGENESELIJK ZIEK !!!
  die zouden voor de rest van hun leven opgesloten moeten worden wat mij betreft.

  en dit is nog maar een klein deel waar ik “bij haar “achter ben gekomen.
  toch hoop ik dat het jullie helpen kan.
  mijn tip : als je met zo’n uiterst geestelijk ziek persoon in aanraking ren zo hard weg als je kan !!! ja ook ik weet hoe moeilijk dat kan zijn, met hun mooie maskers, beloftes en verhalen ( waardoor ze een slachtoffer rol op zich proberen te nemen . GELOOF ER NIET IN !!!!
  kies eieren voor je geld en ren zo hard al je kan weg EN kijk NOOIT meer terug

  Beantwoorden
  • Pascale de Vuyst

   Ik heb er een in de eerste lijn,13 jaar lang al, manipuleren ,liegen,bedriegen, mishandelen elke week,fysiek als mentaal, heeft nooit iets gedaan,altijd mijn schuld,kan geen liefde geven,komt nooit een belofte na, zet mij financieel blank dat ik niet weg kan, wat moet ik doen…..,????????

   Beantwoorden
 10. ik heb een heel goed boek gevonden voor een ieder die meer te weten wil komen over psychopathie, hoe en waarom psychopaten werken,leven zoals ze doen. alle aspecten komen aan het licht, vooral de psychopaat in relatie met zijn of haar prooi.
  Het heeft mij heel veel inzicht gegeven in het hoe en waarom zij mij uitkoos als “destructief” prooi en dat ik daar totaal GEEN schuld aan had !
  ik kan dit boek zeker aanraden voor een ieder die met zo’n destructieve psychopaat m/v te maken heeft gehad. eindelijk iemand die voor ONS slachtoffers op komt !
  het boek heet : destructieve relaties op de schop van jan storms,
  isbn : 978-90-202-1106-1

  Ik zal meegeven dat ik deze man zelf niet ken noch enige ” financiële ” binding heb met hem of het boek.
  ik schrijf dit alleen maar voor de ” ongewillige ” slachtoffers van de psychopaat die meer inzicht willen krijgen waarom dat is gebeurd en dat JIJ niet de schuldige bent !!!

  ik hoop dat jij/jullie er net zoveel aan zullen hebben als ik er aan heb gehad.

  veel succes

  mvg
  Axel

  Beantwoorden
  • Ja Axel dank je wel. Het is juist dat boek waaruit ik de info heb. Of eerlijk gezegd uit de folder die hier toen binnenkwam van uitgeverij Ankh-Hermes.

   Intussen heb ik gemerkt dat er ook vrouwen zo kunnen zijn.

   Wanneer je je erin verdiept herken je ze vrij gemakkelijk.
   Mijn probleem is toch dat ik oplettend moet zijn en dat is erg vervelend.
   Ik schaar ook terroristen onder deze noemer. Als zwaarste catagorie.
   Ik trek ze wel aan want ik wilde ontsnappen uit een min of meer zelfde relatie.
   Is dus niet gelukt!

   Dagdag en dank voor je reacties!

   Beantwoorden
   • hi bedankt voor je reactie
    ik zou je aanbevelen het boek ook geheel door te lezen , dan kom je er achter dat er meer vrouwen dan mannen psychopaat zijn. dit komt omdat het bij vrouwen veelal verdekt is en er een taboe op rust. er is in het Ggz cq het dsm weinig over bekent. als je dat boek leest zal verteld worden hoe dat in elkaar zit, ook zal je er achter komen hoe het komt dat je ze of zo’n soort relatie steeds weer aantrekt en hoe je je er tegen kan wapenen.
    ik weet precies waar je het over hebt, ik heb namelijk het zelfde probleem om steeds weer tegen dat soort ” geen hart noch ziel hebbende onmenselijke ” wezens aan te lopen.

    met het woord terroristen heb je de spijker op z’n kop geslagen want het terroriseren van je leven en het vernietigen van je ziel en alles wat je lief is is precies wat psychopaten doen doordat ze oa. GEEN geweten hebben.

    ik hoop dat je er wat aan hebt, ook met het beëindigen van de “destructieve” relatie waar je nu inzit ! ik hoop dat er geen kinderen bij betrokken zijn ?!

    veel succes
    groeten
    axel

 11. Morgen Axel. ja ik weet al van de hoed en de rand. In de cursussen Bachbloesemremedies die ik hiervoor al volgde is dit type mens ook te vinden onder de beschrijving ‘Agrimony’. Mail me trouwens gewoon via mijn mailadres, dat staat hier gewoon op m’n weblog als ik het goed heb. Aan het lange artikel van Jan Storms had ik genoeg. Fijne ochtend en dag nog! Annette

  Beantwoorden
 12. doordat ik helemaal verliefd was op een spygophaat was ik constant op me .ho ben blij dat ik ervan af ben maar toch hou ik van hem maar ik ken niet verder ermee het zou me me leven koste alleen al de snelheid hoe hij zich door verkeer beweegt
  ede ik kon soms in zijn ogen zien een rare blik waarvan ik soms de rilling kreeg soms was ie zo aardig en soms zo kil hij vond zichzelf geweldig maar genoot ervan om andere pijn te die hij was ook nog is sadist nadat ik weg ging bij hem heeft hij me hele huis kort en klein laten slaan gaf andere daar de opdracht voor het is een killer ook nog erbij dat is waar ik later achter kwam nu ik weg ben wilt ie ook nog is me benen breken ik ben op me hoede

  Beantwoorden
  • Een psychopaat is een ongelukkig mens met een negatief zelfbeeld. Ze trekken aardige vrouwen aan. Jij kunt hem niet gelukkig maken. Hij zal eerst de conrontatie met zichzelf aan moeten gaan.Maar ze zijn vaak bang voor zo’n ontmoeting. En vaak zien wij het kwaad niet. Bij jou is het wel duidelijk. Bedek het niet met de mantel der liefde.
   Sterkte ermee.

   Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: